Škola gitare

DOB: osnovnoškolci, srednjoškolci, studenti

TERMINI: jednom tjedno 2 školska sata

TRAJANJE: 6 godina

PROGRAM: pop, rock, klasika, jazz, blues, country, pratnja, improvizacija, sastavi

Škola gitare Škola gitare Moderne glazbene škole Glazbene galerije namijenjena je djeci i mladima, a njenim programima obuhvaćen je rad na razvoju osjećaja za ritam i intonaciju, zatim rad na tehnici sviranja i glazbenoj teoriji te rad na reprodukciji zabavnih, klasičnih i rock melodija uz akordičku pratnju.

Poduka se organizira u grupama od 9 do 12 polaznika i održava se jednom tjedno po dva školska sata na instrumentima koji pripadaju polaznicima i koje oni redovito nose na nastavu. Cijeli program ima 6 stupnjeva, a svaki stupanj traje jednu školsku godinu. Na kraju pojedinog stupnja polaznici, koji su redovito prisustvovali nastavi (dolasci se evidentiraju na svakom satu) i koji su svladali minimum gradiva propisanog programom, dobivaju diplomu i mogu prijeći u viši stupanj. Konačna provjera znanja vrši se na zadnjem satu. Tada svaki polaznik treba, od skladbi koje su obrađivane na tom stupnju tijekom godine, napamet odsvirati tri skladbe po izboru.

Program, osim praktičnog svladavanja tehničih vještina na instrumentu, ima za cilj i sustavno glazbeno opismenjavanje polaznika. Rad na upoznavanju teoretskih glazbenih disciplina interpoliran je u praktičnu nastavu na instrumentu. Elementi solfeggia prisutni su primjerice prilikom početnog pristupa svakoj novoj skladbi kroz pjevanje melodije abecedom ili izgovaranje ritamskim slogovima uz taktiranje.

Program za gitaru namijenjen je polaznicima od 9. godine i starijima. Gitari se pristupa kao melodijskom i akordičkom instrumentu. Sama tehnika sviranja bazira se na klasičnoj postavi te se posebna pozornost, naročito na višim stupnjevima, posvećuje skladbama za klasičnu gitaru.

Sistem komornog sviranja, prije svega dueta, primjenjuje se u nastavi gitare već na I. stupnju u skladbama u kojima se obrađuju melodija i pratnja.

Program je odobrilo Ministarstvo prosvjete i športa.