Online Prijavnica za male pjevače

 1. Popunite online Prijavnicu za male pjevače od 4. do 6. ili od 7. do 10. godine koja se nalazi niže na stranici.
 2. Izvršite uplatu (online bankarstvom ili općom uplatnicom).
  Podaci za uplatu su:
  IBAN primatelja: HR6823600001101327155
  Primatelj: UU »Glazbena galerija«,  Kačićeva ul. 5, 10 000 Zagreb.
  Iznos za uplatu: 250,00 kn
  Model: HR 00
  Poziv na broj primatelja: unijeti OIB polaznika
  Svrha uplate: ime i prezime polaznika – Prijava za male pjevače
 3. Pošaljite potvrdu o uplati na e-mail: uplate.glazbenagalerija@gmail.com ili poštom na adresu:
  UU »Glazbena galerija«, Kačićeva ul. 5, 10 000 Zagreb.


OPĆI UVJETI PRIJAVE ZA MALE PJEVAČE U UU »GLAZBENA GALERIJA«

I. Prilikom prijave za male pjevače uplaćuje se upisnina, koja je ujedno i prvi obrok, u iznosu od =250,00 kn što se dokazuje potvrdom o uplati koja se dostavlja na email: uplate.glazbenagalerija@gmail.com ili poštom na adresu: UU »Glazbena galerija«, Kačićeva ul. 5, 10 000 Zagreb.

II. Kandidat ima pravo na povrat upisnine ako UU »Glazbena galerija« podnese pismenu zamolbu za ispis prije početka realizacije umjetničkog programa na slijedeći email: ispis.glazbenagalerija@gmail.com

Napomena: za slanje Prijavnice potrebeno je prihvatiti Opće uvjete

PRIVOLA

Kao nositelj roditeljske odgovornosti koji ispunjava sve zakonske pretpostavke u smislu poslovne i druge sposobnosti za davanje predmetne privole, dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavam svoju suglasnost Voditelju obrade osobnih podataka UU „Glazbena galerija“ iz Zagreba, Kačićeva ul. 5, za obradu osobnih podataka koji se odnose na mene i moje dijete, a koji su prikupljeni na dokumentaciji za prijavu.

Prikupljeni osobni podaci bit će pohranjeni u statističke i arhivske svrhe Voditelja, upisat će se u evidencije obrade podataka koju vodi Voditelj.

Suglasan/na sam da se

1. ime i prezime djeteta

2. fotografije, snimke, video i audio zapisi djeteta nastali tijekom odvijanja umjetničkog programa, nastupa i drugih aktivnosti UU „Glazbena galerija“

objavljuju u svrhu organizacije rada i javne djelatnosti UU „Glazbena galerija“ (objave rasporeda po voditeljima i grupama, rasporeda audicija, programskih knjižica, proba, natjecanja i ostalih obavijesti) i upoznavanja javnosti s radom UU „Glazbena galerija“ te da ih Voditelj radi javne objave proslijedi podizvršiteljima obrade podataka (internet providerima, održavateljima servera i slično), mrežnim stranicama Voditelja, stranicama Voditelja na društvenim mrežama i u ostalim medijima koji prate rad i program Voditelja.

Upoznat/a sam s pravom da u svakom trenutku mogu povući danu Privolu i da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na ovoj Privoli prije nego je ona povučena, da od Voditelja zatražim pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje podataka, ograničavanje obrade, s pravom na ulaganje prigovora na obradu, pravom na prenosivost podataka, pravom na podnošenje prigovora nadležnom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) te postavljanjem upita Voditelju pisanim putem na adresu: UU „Glazbena galerija“, Kačićeva ul. 5, 10 000 Zagreb ako smatram da je došlo do bilo kakve povrede u obradi osobnih podataka te da istim putem mogu i povući danu Privolu.

Privola se daje u svrhu dokaza zakonitosti obrade osobnih podataka i važeća je do trenutka povlačenja, nakon čega će se podaci iz iste evidentirati isključivo u cilju dokazivanja dane Privole te u propisanu zakonsku svrhu.

Suglasan sam da moje dijete sudjeluje u izvanučioničkim aktivnostima u skladu s programom UU „Glazbena galerija“.

Napomena: za slanje Prijavnice potrebeno je prihvatiti Privolu