Lokacije i kontakt

Moderna Glazbena škola - Glazbena GalerijaLokacije na kojima se održava nastava

Nastava se održava i u sjedištu Glazbene galerije, ali i u osnovnim školama na području grada Zagreba s kojima Glazbena galerija surađuje.

Mladi (srednjoškolci i studenti) i stariji s čitavog područja grada Zagreba te djeca koja stanuju u centru grada najčešće pohađaju nastavu u samom sjedištu Glazbene galerije.

Djeca koja stanuju izvan centra grada, tj. srazmjerno daleko od sjedišta Glazbene galerije, uglavnom pohađaju nastavu u svojim osnovnim školama.

Za sve ostale informacije možete se obratiti tajništvu Glazbene galerije.

Kontakt

Glazbena galerija
Moderna glazbena škola i Akademija za muzičke talente

adresa: Kačićeva ulica 5, 10 000 Zagreb
tel: +385 (0)1 484 66 93
email: info.glazbenagalerija@gmail.com

Lokacija sjedišta Glazbene galerije

Sjedište Glazbene galerije nalazi se u središtu grada Zagreba, u neposrednoj blizini glavne zagrebačke ulice Ilice i Britanskog trga. Pogledajte točnu lokaciju na karti ispod.