Glazbeni vrtić

DOB: predškolci

TERMINI: dva puta tjedno po 1 školski sat

TRAJANJE: 2 godine

PROGRAM: glazbeni sadržaji primjereni djeci predškolskog uzrasta

Glazbeni vrtić Glazbeni vrtić omogućuje razvoj cjelovite djetetove osobe na osnovi prirodnog glazbenog senzibiliteta najranije dječje dobi. Pri tome poštujemo prije svega njegovu individualnost, uz što veću socijalnu adaptibilnost.

Cilj

Cilj nam je, dakle, da kroz glazbeni medij, kao jedan od najspontanijih komunikativnih izraza ranog djetinstva, razvijamo djetetovu humanu, slobodnu, stabilnu i neagresivnu osobu, intelektualno i stvaralački znatiželjnu. Prema tome, glazbeni vrtić može biti priprema za nastavak glazbenog obrazovanja, ali istovremeno, razvijajući maštu i kreativne sposobnosti, ona osposobljava dijete i za bilo koji drugi životni nastavak primjeren njegovim interesima i sposobnostima.

Metoda

Naša osnovna metoda je igra. Igra je to prepuna raznolikih sadržaja koji se neprestano izmjenjuju te djeca radosno, znatiželjno i pozorno usvajaju nova znanja i vještine i to bez bilo kakvog prisutsva analitičkog učenja koje je sasvim neprimjereno toj dobi.

Uz svladavanje niza brojalica, pjesmica i rugalica, improvizacija je također važan element u djetetovu oslobađanju i uvođenju u svijet glazbe. Slušanje pak glazbe popraćeno je uvijek prirodnom motorikom tijela te likovnim i govornim izražavanjem svog emocionalnog stanja i svoje mašte.

Kroz navedene osnovne oblike učenja kod djece se razvijaju svi elementi potrebni za uspješan nastavak glazbenog obrazovanja: osjećaj za ritam i intonaciju, osjećaj za kretanje melodije, osjećaj za dinamiku i dinamičke promjene, prepoznavanje boje tona, motorika ruku i nogu te motorika prstiju.

Namjena

Nastava u glazbenom vrtiću namijenjena je djeci predškolske dobi (od 4. do 6. godine). Odvija se u grupama od dvanaestak polaznika i to dva puta tjedno po jedan školski sat. Jednom do dva puta godišnje djeca javno, pred roditeljima, prezentiraju svoja novo stečena znanja, iskustva i vještine, a na kraju školske godine dobivaju diplome kao potvrdu o redovnom pohađanju glazbenog vrtića.

Program je odobrilo Ministarstvo prosvjete i športa.